Jeden z pozdravů slunci

Pozdrav slunci je výbornou sestavou pro rozhýbání, zahřátí a protažení celého těla. Cvičí se jako příprava před dalším cvičením ale můžeme ho cvičit i zcela samostatně.

Existuje řada druhů pozdravu slunci. Mně je nejbližší tradiční Rišikéšský pozdrav slunci,  který je snadný a přístupný všem. Je to sestava 12 pozic, které na sebe navazují a z jedné do druhé se přechází plynule s dechem.

Nejprve je třeba si osvojit správné provádění jednotlivých pozic, cvičit pomalu a dýchat volně a přirozeně. Všech 12 pozic v obrazové dokumentaci s popisem  najdete zde:

Galerie Rišikéšského pozdravu slunci s popisem pozic.
Rišikéšský pozdrav slunci v pohybu a synchronizovaně s dechem:

This slideshow requires JavaScript.

Podle svamího Satyanandy je správně prováděný pozdrav slunci sám o sobě úplným cvičením, které v sobě zahrnuje jak tělesné cvičení (tzv. jógové ásany) , tak i praxi technik dechu (tzv. pranájámy) a meditace.

Doporučení:

JAK?

 • hlavní zásadou je vyhnout se jakémukoliv přehnanému úsilí, napětí či bolesti. Naše pozice z počátku nebudou dokonalé.
 • cvičíme vědomě, zpočátku pomalu, abychom vnímali všechny signály těla
 • cvičíme plynule – pomalu a zlehka přecházíme z pozice do pozice

KDY?

 • cvičíme pravidelně, ideálně každý den
 • nejpříhodnější je cvičit ráno, ale můžeme cvičit kdykoliv během dne
 • ráno cvičíme nalačno, během dne alespoň 2-3 hodiny po jídle

KOLIKRÁT?

 • začínáme se dvěma cykly pozdravu slunce
 • postupně přidáváme a časem můžeme cvičit např. 12 sérii denně
 • nikdy necvičit do pocitu vyčerpání
 • cvičit i s ohledem na časové možnosti, abychom měli i chvíli času klidu pro doznění účinků pozdravů slunci

JAK RYCHLE?

 • zpočátku cvičíme v klidném a pomalém rytmu- setrváme chvíli v každé pozici, najdeme v ní pocit příjemného protažení a až pak přecházíme do další pozice
 • stejně můžeme postupovat i během prvních pozdravů slunci, kdy např. první dvě sestavy provedeme v pomalém tempu s prodýcháním a prožitím jednotlivých pozic a další cykly můžeme provést v rychlejším rytmu
 • později, až se pozice naučíme a svaly i klouby povolí, můžeme začít synchronizovat dech spolu s pohybem, tzn. že s každou změnou dechu je spojená i změna pozice

JAK DÝCHAT?

 • zpočátku dýcháme úplně volně a přirozeně, nezadržujeme dech, v každé pozici můžeme setrvat na pár nádechů a výdechů  dech zprvu neřešíme
 • když už jsme si jednotlivé pozice plně osvojili, zaměříme se na dech. Možná zjistíme, že nás předklonové pozice (např. předklon ve stoji, střecha) vyzývají k výdechu a naopak záklonové pozice (záklon ve stoji či kobra) k výdechu.
 • zkusme později synchronizovat pohyb s dechem tak jak je uvedeno v popisu pozic a dýchat plně
 • nedodržujeme však nikdy pokyny tak striktně, aby v nás takový dech vyvolal nepříjemné pocity a napětí. Můžeme se kdykoliv nadechnout či vydechnout.

NA CO POZOR?

 • při vysokém krevním tlaku, po cévní mozkové příhodě a dalších vážných onemocněních oběhového systému bychom pozdravy slunce cvičit neměli, nebo pouze se souhlasem lékaře
 • s  akutním výhřezem meziobratlové ploténky zvolíme raději jiný druh jógové terapie
 • v období těhotenství cvičíme do 12 týdne