Pozdrav slunci

mensi

Postavíme se na začátek karimatky. Chodidla jsou u sebe, rovnoměrně zatížená. Srovnáme tělo – uvolníme ramena dolu od uší, hlava je v ose páteře. Můžeme na chvíli zavřít oči a vnímat plynutí dechu – s nádechem necháváme tělo vyrůstat od chodidel za korunou hlavy, s výdechem necháváme uvolňovat přebytečné napětí.

 

mensi-2

VÝDECH. Spojíme dlaně před hrudníkem a lehce je zatlačíme proti sobě.

 

dsc_4957

NÁDECH. Zvedáme natažené paže nad hlavu, pohled směřuje vzhůru, a jdeme do lehkého nenásilného záklonu.

mensi-4

VÝDECH. Předkláníme se do hlubokého předklonu. Předklon začíná pohybem v kyčlích, na závěr uvolníme a vyvěsíme i hlavu. Nejdeme přes bolest. Poté položíme obě ruce na zem vedle chodidel, nohy mohou být pokrčené a připravíme se na další pozici. 

mensi-5

NÁDECH. Odkročíme levým chodidlem co nejvíce dozadu, levé koleno položíme na zem. Uvolníme ruce a napřímíme trup. Podsadíme pánev (kostrč necháme klesnout dolu a přední pánevní kost míří vzhůru). pravé koleno je rovně, nejde dovnitř.

mensi-6-2

NÁDECH. Můžeme přidat ještě vzpažení spojených dlaní a mírný záklon trupu.

 

mensi-9

VÝDECH. Vrátíme dlaně zpátky na zem a prvé chodidla odkročí dozadu. Chodidla jsou vedle sebe na šířku pánve od sebe. Zadek směřujeme vzhůru, hlava je uvolněná mezi rameny, váhu těla směřujeme na paty – přibližujeme je k podložce. Kolena nemusí být propnutá.

mensi-10

ZÁDRŽ dechu. Položíme obě kolena na zem.

mensi-12

ZÁDRŽ dechu. Položíme hrudní kost mezi dlaně a bradu na podložku. Zadek je vystrčený nahoru.

mensi-13

NÁDECH. Zvedáme se hrudníkem nahoru a dopředu, pánev klesá k podložce. Máme uvolněné nohy i hýždě. Dlaně jsou pod rameny a nemusíme se o ně příliš opírat – zkoušíme zvedat hrudník vzhůru pomocí zádových svalů.

 

mensi-14

NÁDECH. Můžeme pokračovat i druhou fází kobry, kdy se opřeme o obě dlaně a pomalu začínáme natahovat lokty (ne však do úplného propnutí). Držíme ramena dolu od uší a lokty u těla. Hýždě i nohy jsou stále uvolněné. Nejdeme nikam přes bolest.

mensi-10

VÝDECH. Opřeme se do dlaní a vracíme se zpátky na všechny čtyři.

mensi-8

VÝDECH. Opřeme se do dlaní, zvedáme kolena, zadek vzhůru, váhu přenášíme na paty.

dsc_4967

NÁDECH. Levá noha jde dlouhým krokem dopředu až mezi dlaně. Pravé koleno opřeme o zem. Uvolníme ruce, napřímíme trup, podsazená pánev.

dsc_4968

NÁDECH. Můžeme ještě přidat zvednutí spojených paží nad hlavu, pohled míří vzhůru, trup jde do mírného záklonu.

mensi-4

VÝDECH. Vrátíme obě ruce zpátky na zem. Pravé chodidlo jde dlouhým krokem dopředu vedle levého. Jsme v předklonu, uvolníme hlavu, paže.

dsc_4957

NÁDECH. S nataženými a spojenými pažemi se vracíme zpátky do stoje, pokračujeme s rukama až do vzpažení – naše prsty opisují kružnici – a trup jde do mírného záklonu.

mensi-2

VÝDECH. Vracíme se zpátky do vzpřímeného stoje s dlaněmi spojenými před hrudníkem.

mensi

Po libovolném počtu opakování celé sestavy uvolníme obě ruce podél těla.

 

Poté spočineme ještě na chvíli ve stoji nebo necháme doznít Pozdravy slunce v lehu na zádech. Uvědomíme si pocity, necháme dech volně plynout a počkáme až se dech zcela zklidní.