Moje služby

/Od podzimu 2019 jsem na mateřské dovolené/

Jako fyzioterapeutka se zabývám léčbou a prevencí bolesti v pohybového aparátu.

Nabízím pomoc lidem s bolestmi zad, kloubů, bolestmi hlavy, svalovými dysbalancemi, vadným držením těla, zažívacími obtížemi, nespavostí či chronickou únavou.

Základem terapie je odhalení příčin vzniku bolesti, která může mít svoje kořeny ve špatném držení těla, špatném zacházení s tělem či nadměrné psychické zátěži.

Kromě tradičních / západních fyzioterapeutických postupů se věnuji i józe, kterou vyučuji skupinově a zároveň její prvky ráda zařazuji i do individuálních terapií.

Jelikož v dnešní době hraje při vzniku bolestivých stavů a nemocí zásadní roli stres, kladu důraz na ovládnutí základních relaxačních technik pro uvolnění tělesného i psychického napětí.

Jako doplněk terapie nabízím i relaxační masáže.